Mediasiya Şurasının əsas funksiyaları

mediasiya sahəsində tənzimləməni və nəzarəti həyata keçirmək
mediasiyanın inkişafı ilə bağlı tədbirlər görmək
mediasiya sahəsində dövlət proqramlarının və normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanmasını təşkil etmək və ya hazırlanmasında iştirak etmək
mediator fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən şəxslərin ilkin hazırlığı üzrə təlimin və mediatorların ixtisasartırma kurslarının mediasiya təlimi qurumları tərəfindən keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər görmək
mediasiya təşkilatlarının, mediatorların və mediasiya təlimi qurumlarının reyestrini aparmaq
mediasiya təşkilatlarından, mediatorlardan və mediasiya təlimi qurumlarından statistik məlumatları toplamaq və təhlil etmək

Mediasiya Reyestri

Mediatorlar

Mediasiya təşkilatları

Mediasiya təlimi qurumları