Mediasiya xərcləri

İlkin mediasiya sessiyası zamanı mediasiya xidmətinin göstərilməsinə görə haqqın və digər xərclərin məbləği

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2019-cu il 15 iyul tarixli 308 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

1. İlkin mediasiya sessiyası zamanı mediasiya xidmətinin göstərilməsinə görə haqq aşağıdakı məbləğlərdə müəyyən edilir:

 

Sıra

№-si

Mübahisənin növü

Haqqın məbləği

1.

Ailə münasibətlərindən irəli gələn mübahisələr üzrə

50 manat

2.

Əmək münasibətlərindən irəli gələn mübahisələr üzrə

50 manat

3.

Kommersiya mübahisələri üzrə

 

3.1.

iddia qiyməti 500 manatadək olduqda

20 manat

3.2.

iddia qiyməti 501 manatdan 1000 manatadək olduqda

40 manat

3.3.

iddia qiyməti 1001 manatdan 5000 manatadək olduqda

60 manat

3.4.

iddia qiyməti 5001 manatdan 10000 manatadək olduqda

100 manat

3.5.

iddia qiyməti 10001 manatdan 50000 manatadək olduqda

200 manat

3.6.

iddia qiyməti 50000 manatdan çox olduqda

400 manat

 

2. İlkin mediasiya sessiyasının təşkil edilməsi ilə bağlı mediator və ya mediasiya təşkilatının çəkdiyi poçt, kargüzarlıq və digər cari xərclərin məbləği təsdiqedici sənədlər əsasında 10 manatdan çox olmayaraq müəyyən edilir.