Rəhbərlik

Rəhbərlik:

İdarə Heyətinin sədri - Adilov Nadir Adil oğlu

İdarə Heyətininin üzvü - Nəbiyev Əli Tahir oğlu

İdarə Heyətininin üzvü - Allahverdiyev Yusif Asif oğlu