Rəhbərlik

Rəhbərlik:

İdarə Heyətinin sədri - Adilov Nadir Adil oğlu

İdarə Heyətininin üzvü - Nəbiyev Əli Tahir oğlu

İdarə Heyətininin üzvü - Yaqubova Sima Sədrəddin qızı