İntizam məsuliyyəti

Mediasiya Şurasının müvafiq idarəetmə orqanı tərəfindən təsdiq edildikdən sonra intizam icraatının həyata keçirilməsi qaydası və aparılan intizam icraatları barədə məlumat bu səhifədə yerləşdiriləcəkdir.

 

İntizam məsuliyyəti iclaslarının nəticələri